Korony Równości Kampanii Przeciwko Homofobii

Korony Równości to plebiscyt Kampanii Przeciwko Homofobii, którego celem jest nagrodzenie osób dających nadzieję osobom LGBT+, angażujących się w obronę praw człowieka, z odwagą poruszającym sprawy dotyczące społeczności LGBT +.

Głosami internautów – wśród tegorocznych nagrodzonych znalazły się: uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk–Stawska, twórcy i twórczyni Atlasu Nienawiści, posłanka Agnieszka Dziemianowicz–Bąk, adwokat Anna Błaszczak–Banasiak oraz redakcja OKO.Press. Nagrody specjalne trafiły w ręce byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara oraz vlogera i twórcy internetowego, Krzysztofa Gonciarza. Gospodynią Gali była ambasadorka KPH – aktorka Julia Kamińska.

Na skromnej uroczystości (ze względu na szalejącą pandemię) obecne były także osoby nominowane do Koron Równości. Wśród nominowanych znaleźli się: Bart Staszewski, Margot, Łania i Lu z kolektywu Stop Bzdurom, Ewelina Słowińska, posłanka Magdalena Biejat i poseł Franciszek Sterczewski, adwokat Anna Mazurczak, dziennikarze: Anna Konieczyńska z Vogue Polska oraz Wojciech Karpieszuk z Gazety Wyborczej.

ChaiKola x ChaiMate od początku istnienia plebiscytu Korony Równości wspiera to Wydarzenie.

Poniżej zamieszczamy treść przemowy Pani Wandy Traczyk-Stawskiej, która nas mocno poruszyła. Mamy nadzieję, że słowa uczestniczki Powstania Warszawskiego weźmie sobie każdy do serca.

fot. dzięki uprzejmości KPH / Emilia Oksentowicz, @kolekty.kolektyw

„Jestem zażenowana, ponieważ wiem, że są wśród nas ludzie, którzy daleko bardziej niż ja zasługują na nagrodę. A do nich zaliczałbym w pierwszym rzędzie pana Mariana Turskiego, a także moich kolegów i koleżanki z Szarych Szeregów.

 

My jesteśmy ludźmi, którzy mieli szczęście być dobrze wychowani przez społeczeństwo, które przez tyle lat było niewolne, a kiedy uzyskało wolność, potrafiło takich nauczycieli znaleźć dla tych, którzy się rodzili w wolnym już kraju, że tak nas wychowano.

 

To zasługa naszych nauczycieli, którzy mówili przed wojną, że są słowa parlamentarne i nieparlamentarne, że jest zachowanie parlamentarne i nieparlamentarne. A przede wszystkim uczyli nas, że wszyscy ludzie są wolni i wszyscy mają ludzką godność, która jest bezcennym skarbem każdego człowieka i nie wolno mu tego odebrać. Nikomu.

 

A na straży tego stoi prawo. A prawo jest zapisane w Konstytucji, a Konstytucja jest najwyższym prawem, bo prawem, które nazywa się… dla każdego człowieka, obywatela, który jest suwerenem, zbiorem praw obywatelskich. To wszystko, co robiliśmy w czasie powstania warszawskiego, było wynikiem tego, że odebrano nam przez ustrój faszystowski nasze ludzkie prawa.

 

Żyją nas już tylko resztki, ale wszyscy cierpimy, kiedy widzimy niesprawiedliwość wobec tych, którzy są inni. Najważniejszą sprawą jest to, żeby każdy z nas miał takie same prawa i takie same obowiązki.

 

I dlatego bardzo wam dziękuję, ale bardzo proszę, żebyście pamiętali, że to nie ja, to my, to pokolenie, oddawało życie za to, żebyśmy byli wolni, równi i żeby każdy człowiek, każdy w całym świecie miał swoją ludzką godność uszanowaną.

 

Najlepiej o tym powiedział, co się dzieje w tej chwili, Marian Turski: Z tych małych pierwszych znaków, że się wyklucza ze społeczeństwa, potem zrodził się ustrój, który zagroził całemu światu. I o tym pamiętajcie, bo my odchodzimy.”

 

Wanda Traczyk-Stawska, laureatka Korony Równości 2020